Tây Ninh: Thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án

476 lượt xem

Tỉnh Tây Ninh hiện có một số dự án đầu tư trọng điểm như: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài, Cao tốc Gò Dầu – Xa Mát và các dự án phát triển hạ tầng logistics… Để hoạt động đầu tư đạt hiệu quả, tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt với các thành viên là Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch các huyện, thị xã và thành phố theo Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 07/7/2023.

Tây Ninh: Thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án

Một góc trung tâm thành phố Tây Ninh

Tổ công tác sẽ thực hiện các giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế – xã hội, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh làm tổ trưởng, thực hiện điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên về các lĩnh vực liên quan. Ngoài ra tổ trưởng có thể đề xuất thay thế, bổ sung thành viên và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công việc được giao.

Theo Quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh được giao nhiệm vụ thường trực, định kỳ hàng quý yêu cầu các Sở, ngành và địa phương báo cáo các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các dự án đầu tư trên địa bàn để tổng hợp, tham mưu cho tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các thành viên trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc mình được phân công. Để công tác đạt hiệu quả, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của từng cơ quan đơn vị; tổ viên được sử dụng tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ; có trách nhiệm đề xuất, tham mưu các nội dung làm việc của tổ công tác trong phạm vi nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của cơ quan đó.

Tổ công tác đặc biệt được tỉnh Tây Ninh thành lập trong bối cảnh kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, có mức tăng trưởng tích cực đạt 4,07%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 5.781 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 1.913/4.799 tỷ đồng, đạt 39,9%, khách du lịch đạt gần 3,5 triệu lượt (tổng doanh thu đạt gần 1.450 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp thứ 42 cả nước và xếp thứ 2/8 vùng Đông Nam Bộ.

>>> Núi Bà Đen, ngọn núi của sự linh thiêng và nhiệm màu

Nguồn : Báo Xây Dựng

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN