Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là đầu mối giao thương quan trọng

2,394 lượt xem

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045 vừa được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nhằm thúc đẩy khu kinh tế; trở thành vùng động lực mới, cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, Kỳ họp thứ 13, nghị quyết số 159 thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045.

Theo đó, về phạm vi, ranh giới quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Bến Cầu, các xã Long Thuận, Tiên Thuận, Lợi Thuận, An Thạnh thuộc huyện Bến Cầu và xã Phước Chỉ, Phước Bình thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

cửa khẩu mộc bài

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN.

Về mục tiêu, việc quy hoạch, xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có thời gian ngắn hạn đến năm 2023, dài hạn đến năm 2045 nhằm thúc đẩy khu kinh tế trở thành vùng động lực mới, tăng trưởng phát triển kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế; là đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN; là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistic; là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền tại vùng Đông Nam Bộ.

Cùng với đó là phát triển khu kinh tế theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh – sạch, thông minh, bền vững, có bản sắc dân tộc trong hội nhập, kết nối quốc tế. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất và chất lượng cuộc sống; bảo vệ, phát triển bền vững với môi trường. Tiến tới hoàn thành các chiến lược của quốc gia, vùng Đông Nam Bộ và tỉnh về công nghiệp, đô thị, du lịch, nông nghiệp.

Bên cạnh đó cũng đáp ứng yêu cầu mới trong chiến lược đảm bảo nhiệm vụ, mục tiêu quốc phòng – an ninh; phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh. Góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội và đảm bảo vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển đồng bộ, hài hòa, bền vững.

Ngoài ra, còn làm cơ sở pháp lý, quản lý sử dụng đất đai khu kinh tế; quản lý phát triển, đầu tư xây dựng trong khu kinh tế; đầu tư hoàn thiện hệ thống kỹ thuật khung. Lập quy hoạch chung (nếu có), quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư, chương trình phát triển đô thị và phân loại đô thị Bến Cầu trước năm 2030.

Về mặt tính chất, đây cũng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa lĩnh vực với các chức năng công nghiệp – đô thị – thương mại – dịch vụ – du lịch và nông – lâm nghiệp gắn với các hoạt động đối ngoại của quốc gia, giao lưu kinh tế, văn hóa và quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam, Campuchia và khu vực ASEAN.

Là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và Capuchia; là trung tâm công nghiệp – đô thị – thương mại dịch vụ và logistic của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với chức năng công nghiệp – đô thị. Cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistic có vai trò chủ yếu, kết hợp với phát triển du lịch và phát triển các ngành kinh tế khác.

Đặc biệt, đây còn là nơi có vị trí quan trọng về quốc phòng – an ninh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh.

Dự báo quy mô dân số, lao động đến năm 2030 là khoảng 105.000 – 155.000 người, đến năm 2045 là khoảng 310.000 người (trong đó: đô thị Bến Cầu khoảng 195.000 người, khu vực Trảng Bàng khoảng 65.000 người; dân số quy đổi khoảng 50.000 người).

Dự báo về nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị, các khu vực chức năng cửa khẩu cũng có sự chênh lệch lớn.

Năm 2030, đất xây dựng đô thị, các khu chức năng thuộc khu kinh tế, các khu chức năng khác và khu công nghiệp khoảng 6.500 – 7.500 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 2.000 – 2.500 ha); đất nông nghiệp và đất khác khoảng 13.784 ha.

Đến năm 2045, đất xây dựng đô thị, các khu chức năng thuộc khu kinh tế, các khu chức năng khác và khu công nghiệp khoảng 10.500 – 12.500 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 3.500 – 4.000 ha); đất nông nghiệp và đất khác khoảng 8.784 ha.

Về quy mô các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chính thì đến năm 2045 sẽ áp dụng theo các tiêu chí tương đương tiêu chuẩn đô thị loại II, đảm bảo, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định hiện hành, có xét đến yếu tố đặc thù của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Để tiến hành thực hiện kế hoạch quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài này, HĐND tỉnh Tây Ninh đã giao UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Cùng với đó, giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

>>> Tây Ninh dự kiến huy động 628.000 tỷ đồng vốn đầu tư, ưu tiên dự án hạ tầng

Nguồn : Báo đầu tư

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN