Tây Ninh: Diện tích đất ở tối thiểu sau tách thửa là 45m2

350 lượt xem

Đất ở đô thị tại tỉnh Tây Ninh theo quy định mới phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 45m2, đất ở nông thôn là 60m2…

TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025.

 

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, điều kiện được phép tách thửa, hợp thửa đất tại Tây Ninh là người sử dụng đất, diện tích đất tách thửa không thuộc các trường hợp không được phép tách thửa, hợp thửa đất theo quy định tại Điều 3 của quy định này thì được phép tách thửa, hợp thửa đất.

Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị (các phường, thị trấn): diện tích, điều kiện tách thửa là thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 45m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 5m, trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 36m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 4m.

Tách thửa đối với đất ở tại nông thôn (các xã): Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 60m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 5m.

Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 19m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích của thửa đất tối thiểu là 50m2 và có một cạnh kích thước tối thiểu là 4m.

Tách thửa đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): Diện tích từ 100m2 trở lên không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông, có chiều sâu thửa đất và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng kích thước không nhỏ hơn 5m.

Tách thửa đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách tại địa bàn thành phố Tây Ninh, các phường thuộc thị xã và thị trấn thuộc các huyện là 500m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

Ngoài ra, quyết định mới này cho phép UBND cấp huyện xem xét việc tách thửa, hợp thửa các trường hợp cụ thể như: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn do bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất, sự kiện bất khả kháng hay cha mẹ tặng cho đất cho con, con tặng cho cha mẹ… nhưng không đảm bảo yêu cầu về điều kiện tách, hợp thửa.

UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý hiện trạng sử dụng đất, chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện nếu để xảy ra tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trên đất thuộc địa bàn quản lý.

Đặc biệt, cấp xã không thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với các trường hợp tách thửa, hợp thửa đất không đúng về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyết định này.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh cũng ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất công để tách thành dự án độc lập.

Việc tách khu đất công thành dự án độc lập phải đảm bảo điều kiện: liền thửa, nằm xen kẽ với đất không phải là đất công. Có ít nhất 01 cạnh giáp đường giao thông hiện trạng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt hoặc được phê duyệt quy hoạch, có chiều rộng tối thiểu 7m và có kích thước cạnh giáp đường giao thông của thửa đất từ 15m trở lên.

Khu đất công được tách thành dự án độc lập đối với dự án có quy mô dưới 01 ha: diện tích thửa đất công hoặc tổng diện tích các thửa đất công liền kề nhau chiếm tỷ lệ 20% trở lên và diện tích thửa đất công hoặc tổng diện các thửa đất công liền kề nhau tối thiểu 1.0000m2 trở lên.

Đối với dự án có quy mô trên 01 ha: diện tích thửa đất công hoặc tổng diện tích các thửa đất công liền kề nhau tối thiểu từ 2.000m2 trở lên…

Theo Quyết định số 3628/QĐ-UBND (ngày 27/12/2021) của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tỉnh sẽ có 9 đô thị vào năm 2025, bao gồm: 1 đô thị loại II (thành phố Tây Ninh), 2 đô thị loại III (thị xã Trảng Bàng và Hoà Thành), 2 đô thị loại IV (Gò Dầu và Bến Cầu), 4 đô thị loại V (thị trấn thuộc các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và Dương Minh Châu) (đạt cơ bản tiêu chí đô thị loại IV).

>>> Tây Ninh: Thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp và các dự án

Nguồn : Tạp chí điện tử

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN