Đồng chí Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại Hội nghị

Chiều 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 150 điểm cầu, với trên 14.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II báo cáo nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững”. Trong đó, PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng đi sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vai trò quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết, của đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Qua đó khẳng định, đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính của người cách mạng, cùng với đó, cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng vươn lên để xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân để nắm nội dung cơ bản, cốt lõi gắn với vị trí công việc, đem lại kết quả thực tế.

 Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thừa uỷ quyền của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu và nhấn mạnh về vấn đề “làm theo”. Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu căn cứ kết quả kiểm điểm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã được triển khai, xác định nội dung kế hoạch thực hiện làm theo trong cam kết của từng cá nhân đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm chính trị, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, phân đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt được các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; đặc biệt, toàn đảng bộ cần nỗ lực vượt qua thách thức, tận dụng tốt cơ hội, tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh và 2 cá nhân; trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Chi bộ Bệnh xá thuộc Đảng bộ Phòng Hậu cầu, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh và hai cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

>>> Những dự án giao thông lớn nào ở Tây Ninh sắp khởi công?

Nguồn : Đảng cộng sản