Điểm khác nhau giữa mẫu sổ đỏ mới đề xuất và mẫu hiện hành

2,151 lượt xem

So với mẫu sổ đỏ, sổ hồng hiện nay thì mẫu sổ đỏ mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ có nhiều điểm mới về hình thức, nội dung.

sổ đỏ mới

Nhiều điểm khác nhau giữa mẫu sổ đỏ mới đề xuất (bìa trái) và mẫu hiện hành (bìa phải).

Theo đó, về hình thức: Mẫu sổ đỏ, sổ hồng hiện nay gồm 04 trang. Kích thước 190mm x 265mm. Quốc huy nằm ở chính giữa; Trong khi mẫu mới đề xuất gồm 02 trang. Kích thước 210 x 297mm. Quốc huy đặt ở bên góc trái trang 01.

Về nội dụng, mẫu mới sẽ không còn mã vạch mà thay thế bằng mã QR trên trang 01 Giấy chứng nhận . Theo đó, mã QR là điểm mới trên Giấy chứng nhận, được dùng để giúp người dùng có thể tra cứu thông tin trên Giấy chứng nhận, tránh tình trạng sổ đỏ, sổ hồng bị làm giả.

Đồng thời, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được đổi thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, theo mẫu mới sẽ gộp thông tin thửa đất, sơ đồ thửa đất vào trang 01 của Giấy chứng nhận. Trước kia, trên trang 1 Giấy chứng nhận chỉ có quốc hiệu, quốc huy, tên Giấy chứng nhận, thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và số seri phát hành Giấy chứng nhận, dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhưng tới đây, bên cạnh những thông tin trên, trang 1 của Giấy chứng nhận sẽ bao gồm cả thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hiện tại nằm ở trang 2) và sơ đồ thửa đất (hiện tại nằm ở trang 3 của Giấy chứng nhận).

Tại trang 4 Giấy chứng nhận bao gồm những mục sẽ thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận, các nội dung lưu ý và mã vạch sổ. Tuy nhiên sắp tới, nội dung thay đổi sẽ được chuyển thành trang 02 của Giấy chứng nhận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Dự thảo Thông tư nêu rõ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất. Điểm đáng chú ý trên giấy chứng nhận mới là có Mã QR code và thay vì 4 trang như hiện nay thì chỉ còn 2 trang…

>>> Tây Ninh sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh

Nguồn : Tiền phong

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN