Tây Ninh: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 751 triệu USD

2,619 lượt xem

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2023, vốn đầu tư trong nước ước đạt 12.545 tỷ đồng. Trong đó tỉnh cấp mới 27 dự án với tổng vốn đăng ký 9.913 tỷ đồng, có 2 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; 16 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 2.766 tỷ đồng; 1 dự án nước ngoài chuyển thành dự án trong nước với vốn đăng ký là 22,8 tỷ đồng…

Phối cảnh Nhà Xưởng KCN Cầu cảng Phước Đông

Tính đến nay, Tây Ninh còn 700 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với vốn đăng ký là 130.663 tỷ đồng; trong đó có 411 dự án đi vào hoạt động với số vốn 74.233 tỷ đồng, 93 dự án đang triển khai xây dựng với số vốn 13.142 tỷ đồng, 168 dự án chưa xây dựng với số vốn 42.003 tỷ đồng, 5 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Năm 2023, Tây Ninh cũng thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 751 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó cấp mới cho 30 dự án với vốn đầu tư 283 triệu USD; 42 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn tăng 471 triệu USD.

Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 369 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 9.732 triệu USD. Trong đó có 246 dự án đang hoạt động với số vốn 7.768 triệu USD; 37 dự án đang xây dựng với số vốn 691 triệu USD; 75 dự án chưa triển khai với số vốn 1.239 triệu USD; 11 dự án dừng hoạt động với số vốn 34 triệu USD; vốn thực hiện lũy kế chiếm khoảng 50% tổng vốn đăng ký.

Trong năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 809 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 5.621 tỷ đồng. Có 122 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.176 tỷ đồng. Thành lập mới 12 hợp tác xã (HTX). Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 185 HTX, tăng 7 HTX so với cùng kỳ. Tổng số thành viên HTX là 38.496 thành viên, tăng 1.486 thành viên so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt 8,7 tỷ đồng/HTX, lãi bình quân đạt 350 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong HTX là 74 triệu đồng/năm. Tây Ninh cũng đã ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025.

>>> Kinh tế Tây Ninh: Tăng cao hơn bình quân chung cả nước nhưng chưa đạt mục tiêu của tỉnh

Nguồn : Tiền phong

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN