Tây Ninh ghi nhận thêm 2 thị xã đạt chuẩn đô thị loại III

1,562 lượt xem

HĐND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp này, tỉnh Tây Ninh đã thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành là đô thị loại III và Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

chuẩn đô thị

Trung tâm thị xã Trảng Bàng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, hiện nay, thị xã Trảng Bàng đã đạt được 57/63 tiêu chuẩn, kết quả chấm điểm, thị xã Trảng Bàng đạt 86,76/100 điểm. Thị xã Hòa Thành hiện đạt được 59/63 tiêu chuẩn với mức tổng số điểm các tiêu chí đạt 88,29/100 điểm.

Đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành đã đạt tiêu chí đô thị loại III.

Được biết, thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành đang nỗ lực tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Cụ thể, Hòa Thành đề ra mục tiêu của thị xã Hòa Thành, đến năm 2025 đáp ứng đủ 4 tiêu chuẩn về đánh giá phân loại đô thị loại III, nâng cấp thị xã lên thành phố thuộc tỉnh. Giai đoạn đến năm 2030, thị xã Hòa Thành trở thành thành phố Hòa Thành; tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị theo tiêu chí của đô thị loại III, phấn đấu đạt khoảng 75% tiêu chí đô thị loại II. Giai đoạn đến năm 2035, Hòa Thành phấn đấu đạt tiêu chí của đô thị loại II.

Dù đủ điểm của đô thị loại III nhưng vẫn còn 6 tiêu chuẩn chưa đạt, vì vậy từ nay đến 2025, thị xã Trảng Bàng tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị nhằm bảo đảm tiêu chí đô thị loại III. Đến 2030, Trảng Bàng phấn đấu đạt khoảng 75% tiêu chí đô thị loại II. Giai đoạn 2035, phát triển đô thị Trảng Bàng theo các tiêu chí đô thị loại II và là thành phố trực thuộc tỉnh.

Nghị quyết này là cơ sở để tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng xem xét thẩm định, phê duyệt Đề án. Trảng Bàng và Hòa Thành đạt tiêu chí đô thị loại III sẽ nâng cao vị thế trên bản đồ hành chính quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

>>> Đường Vành đai 4 Tp.HCM đi qua Bình Dương, Đồng Nai, Long An chuẩn bị khởi công

Nguồn : Báo xây dựng

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN