Sổ đỏ cấp sai vị trí đất, người dân phải xử lý như thế nào?

1,813 lượt xem

Trong thực tế, việc sổ đỏ cấp sai vị trí đất không phải là hiếm gặp. Nếu phát hiện sổ đỏ cấp sai vị trí đất, người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013, có 2 trường hợp quy định về đính chính Sổ đỏ trong đó có việc sổ đỏ cấp sai vị trí đất như sau:

Thứ nhất là có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ của pháp nhân, nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Thứ hai là có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ được kê khai khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận.

Như vậy, nếu quá trình cấp sổ đỏ có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin dẫn đến cấp sai vị trí đất (sai số ô, số thửa đất, số tờ bản đồ…) so với hồ sơ kê khai ban đầu đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận thì người dân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ.

Còn nếu trường hợp sai sót này do Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện thì cơ quan này có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu hợp tác để thực hiện việc đính chính.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, một số trường hợp Sổ đỏ sẽ bị thu hồi, bao gồm: Nếu toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp thuộc đất Nhà nước thu hồi; Thứ hai là khi cấp đổi Sổ đỏ; Thứ ba là khi người sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất dẫn đến phải cấp mới Sổ đỏ; Thứ tư là do Sổ đỏ đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất, trừ trường hợp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật.

Sổ đỏ cấp sai vị trí đất

Căn cứ khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ, thủ tục thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ cấp sai vị trí đất được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ cấp sai vị trí đất

Người được cấp sổ đỏ chuẩn bị bộ hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ gồm:

– Thứ nhất là đơn đề nghị đính chính (trong trường hợp người sử dụng đất/chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Sổ đỏ hoặc sai sót là do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) đã cấp;

– Thứ hai là bản gốc sổ đỏ đã cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai của địa phương

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đính chính thông tin

Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra và lập biên bản kết luận về nội dung, nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính. Đồng thời thực hiện chỉnh lý nội dung sai sót trong hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả

Thời gian điều chỉnh thông tin Sổ đỏ cấp sai vị trí đất thường không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ điểm r khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) có quy định thời gian thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ đã cấp.

Thời gian điều chỉnh không tính các ngày lễ, ngày nghỉ, theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ ở xã và thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét, xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, không tính thời gian trưng cầu giám định.

Nếu hồ sơ đính chính chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo và hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, riêng đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn/đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính Sổ đỏ được tăng thêm 10 ngày.

>>> Sổ đỏ có thời hạn sử dụng bao lâu?

Nguồn : Đời sống pháp luật

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN