Kinh tế Tây Ninh: Tăng cao hơn bình quân chung cả nước nhưng chưa đạt mục tiêu của tỉnh

1,523 lượt xem

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X ngày 7-12, UBND tỉnh Tây Ninh đã thông tin tình hình kinh tế xã hội trình HĐND thông qua nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2023

Tăng trưởng 6,12%

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2023, cùng chung với cả nước, tỉnh Tây Ninh đối mặt với những khó khăn, kinh tế chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài và những hạn chế, bất cập kéo dài…

Trước tình hình đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước… và đã đạt một số kết nhất định.

Thực hiện 20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội theo nghị quyết HĐND, có 13 chỉ tiêu đạt và vưọt kế hoạch, 7 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Cụ thể, chỉ tiêu kinh tế: có 3/10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu văn hóa – xã hội 7/7 chỉ tiêu đạt kế hoạch, chỉ tiêu môi trường 3/3 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP – theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 59.235 tỉ đồng, ước tăng 6,12% so với cùng kỳ (kế hoạch 2023 tăng 8% trở lên).

Ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triến bền vững. Năm 2023, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, đáp ứng tiến độ mùa vụ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 259.328ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm bình quân thu được trên 1ha đất trồng trọt ước đạt 109 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2022.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có tăng trưởng nhưng vẫn còn thấp, chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 8,9% so với cùng kỳ (kế hoạch 2023 tăng 15%), tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,06% (kế hoạch 2023 là 37%).

Một số nhóm ngành có chỉ số tăng gồm: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%, nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8%. Riêng nhóm ngành khai khoáng giảm mạnh 19,8%.

Thu hút mới đầu tư trong nước và nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 734 triệu USD, trong đó cấp mới cho 28 dự án với vốn đầu tư 283 triệu USD, tăng vốn 36 lượt dự án với vốn tăng 454 triệu USD. Lũy kế, có 397 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế (296 dự án nước ngoài và 101 dự án trong nước) với vốn đãng ký 9.243 triệu USD…

Du lịch Tây Ninh trên đà tăng trưởng

Tăng ni phật tử dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, khu du lịch Sun Wold Ba Den Mountain, Tây Ninh

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến, từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu của du lịch Tây Ninh với trọng tâm là khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Tổng doanh thu du lịch cả năm ước đạt 2.000 tỉ đồng (kế hoạch 2023 là 1.800 tỉ đồng)

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 40.755 tỉ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, đạt 37,4% GRDP (kế hoạch 2023 là 37% GRDP). Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,9%, khu vực dân doanh tăng 9,0%, khu vực nhà nước tăng 3,1%.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, tống vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước cả năm đạt 65.850 tỉ đồng, tăng 7% so với đầu năm (năm 2022 tăng 15%). Tổng dư nợ cho vay đạt 97.445 tỉ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đã thống nhất với TP.HCM về bố trí nút giao giữa dự án với đường Hồ Chí Minh, phương án tổ chức thực hiện và cơ chế vốn để xây dựng tường chắn sóng âm. Dự kiến Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong quý 4-2023.

Quy hoạch, hợp tác phát triển và liên kết vùng

Xe vận tải tại cửa khẩu Vạc Xa, Tân Châu

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tể cửa khẩu Xa Mát đến năm 2045…

Đánh giá khái quát về phát triển kinh tế năm 2023, UBND tỉnh nhìn nhận kinh tế tỉnh tăng trưởng ước đạt 6,12% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước nhưng chưa đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023 của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp có xu hướng phát triển tích cực hơn ở những tháng cuối năm, chỉ số công nghiệp ước cả năm tăng 8,9%, tăng ở các doanh nghiệp lớn trong các ngành dệt may, da giày, sản xuất săm lốp xe, sản xuất đường, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và sản xuất thiết bị điện.

Thu hút đầu tư nước ngoài tăng so với cùng kỳ, trong đó có 1 dự án cấp mới với vốn đầu tư 40 triệu USD và 3 lượt dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp điều chỉnh vốn tăng trên 50 triệu USD.

Ước tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 100% dự toán được giao. Các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công đã nỗ lực trong công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, theo kết quả công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỉ lệ giải ngân 10 tháng năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thì Tây Ninh xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố, dự kiến giải ngân năm 2023 đạt 95,33% kế hoạch.

>>> Tây Ninh thúc tiến độ các dự án HQC Tây Ninh, Vạn Phát Hưng

Nguồn : Tuổi trẻ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

0927 19 29 29
0927 19 29 29

Để xem thêm dự án vui lòng gửi yêu cầu về Email:

Chia sẻ bải viết:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN